Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Misija Tanzānijā
Misija Tanzānijā

Kā burbulī

Dzīve Tanzānijā šobrīd stipri atšķiras no dzīves vairumā pasaules valstu. Nekādu ierobežojumu nav, maskas nav jānēsā, par Covid neviens nerunā. Tikai nesen atkal no draugiem dzirdējām par dažiem saslimšanas gadījumiem Dāresalāmā, kas tiekot norakstīti kā pneimonija, taču citādi viss rit savu gaitu.

Tas izklausās mazliet paradoksāli, ņemot vērā situācijas nopietnību citviet pasaulē, arī tepat kaimiņos – Kenijā un Ugandā. No vienas puses, esam priecīgi, ka mums nav jāpiedzīvo “lokdauns”. Tanī pat laikā ir sajūta, ka Tanzānija dzīvo kā burbulī – bez jebkādas realitātes izjūtas saistībā ar Covid, jo šāda informācija apzināti vairs netiek sniegta.


 

Pie mums un Bviti

Ja īsumā jāraksturo, kāds mums un mūsu kalpošanā ir bijis šis pusgads, tad iepretim skumjām par nepiepildītām iespējām satikt savus mīļos Latvijā, neziņai par nākotnes iespējām ceļot, kā arī dažiem emocio­nāliem kāpumiem un kritumiem svaru kausos būtu jāliek Dieva žēlastība, ko šajā laikā esam jutuši pārpārēm.

Kevina pārraudzībā un stiprā paļāvībā uz Dieva palīdzību patlaban Bviti norit otras ēkas būve, kurā būs trīs klašu telpas. Līdz mācību gada sākumam 11. janvārī jāpabeidz sienas un vienas klases telpas iekšdarbi. Pārējo pakāpeniski turpi­nāsim nākamgad.

Nākamajā gadā pie mums mācīsies nu jau vairāk nekā 70 skolēnu – 25 bērni pirmsskolas grupā un pārējie no 1. līdz 3. klasei. Nekad apzināti nebijām plānojuši tik ļoti paplašināties, bet gadu no gada, soli pa solim Dievs mūs ir vedis tālāk, un rezultātā ik gadu esam pievienojuši vienu klasi.

Ir liels gandarījums, redzot, kā bērni pieaug un mainās, īpaši tie, kas pie mums mācījušies ilgāku laiku. Nav tā, ka mums nekad nerastos šaubas par mūsu darba lietderību un ka mēs nepagurtu tīri ikdienišķu grūtību priekšā, bet viņu izaugsme ne tikai akadēmiskajā ziņā, bet arī kā personībām ir viens no faktoriem, kas dod mums spēku turpināt. Vienlaikus izaugsmi redzam arī mūsu skolotājos. Katrs no viņiem ir ar savu personību un mācīšanas stilu; to cenšamies novērtēt un attīstīt. Taču visvairāk mūs iepriecina viņu gatavība augt un mācīties, kā arī viņu interese par šo darbu ne tikai kā par pelnīšanas, bet arī garīgu un pozitīvu pārmaiņu panākšanas iespēju.

Galu galā, augam arī mēs paši. Misijas kalpošana ir viena vienīga dzīves un paļāvības skola (pajautājiet kādreiz Kevinam vai man!). Lūkass septembrī oficiāli kļuva par pirmsskolnieku – reģistrēts skolā Latvijā, bet mācās šeit mājmācībā. Savukārt es iestājos Lutera Akadēmijā draudžu darbinieku nodaļā; tas man ir labs intelektuāls un garīgs stimuls. Un nākamgad mūsu pulciņam gaidām pievienojamies vēl vienu mazuli, par ko esam īpaši pateicīgi.

Kādu dienu pagalmā pamanījām sīkas zilas puķītes, kas no rīta uzziedēja, bet pēc pāris stundām to jau vairs nebija. Nākamajā rītā tās ziedēja atkal. Un aiznākamajā tāpat. Domājot par pašreizējo situāciju pasaulē, manī ieskanējās dziesmas vārdi: „Tā žēlastība ir nemainīga, tā mīlestība nekad nebeidzas. Tā ir jauna ik rītu, ir uzticams mūsu Dievs.” Svētīgu un Dieva žēlastības bagātu jauno gadu!

Kevins, Lūkass un Santa

Tālr.: +255  767 329 129

E-pasts: santacilevica@yahoo.com

P.O. Box 694, Tanga 

Ja vēlaties atbalstīt mūsu kalpošanu ar ziedojumu: LV88UNLA0090220882330


Santa Cileviča ir Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes locekle. Viņa kopā ar vīru Kevinu un viņu piecgadīgo dēliņu Lūkasu jau deviņus gadus dzīvo un kalpo Āfrikā, Tanzānijā. Viņu tālejošais kalpošanas mērķis ir aizsniegt ar Evaņģēlija vēsti segedžu etnisko grupu un citus iedzīvotājus, kas dzīvo Bviti ciema apkaimē. Pašlaik viņu kalpošana ir saistīta ar Bviti izglītības centru, kurā darbojas četras klases – pirmsskolas grupa un 1.–3. klase. Centra darbība palīdz ne vien uzlabot šajā apvidū pieejamo izglītību, bet arī izveidot un uzturēt kontaktus ar vietējiem iedzīvotājiem, kas ir svarīgs faktors šajā kalpošanā.

 

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv