jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Atskaņas no nometnes
Atskaņas no nometnes
Vai esi sajutusi, ka kopā ar tevi laivā ir Jēzus? 

Ieva Barone

Protams, daudzkārt esmu sajutusi, ka ar mani kopā ir Jēzus. Manuprāt, ir svarīgi apzināties, ka Viņš vienmēr ir līdzās un mūs nepamet. Drīzāk jautājums ir tāds, vai mēs paši reizēm Jēzu nepametam. Ja sajūtam, ka Jēzus blakus nav, tas varētu nozīmēt, ka paši no Viņa esam aizgājuši. Tomēr nevajadzētu arī balstīties tikai uz sajūtām. Jēzus klātbūtne atver acis, lai mēs redzētu situācijas Gara acīm, redzētu to, kā Dievs māca un rūpējas. Viņa klātbūtne palīdz rīkoties citādi – ne tā, kā pasaule parasti atbildētu uz dažādām problēmām.

Kristīne Martukāne

Jēzus klātbūtni un vadību savā dzīvē sajūtu pastāvīgi – arī tad, kad neesmu to meklējusi un pat savā ziņā esmu no Jēzus attālinājusies. Viņš mani nekad nav pametis un ir sargājis un vadījis. 

Viens no šādiem piemēriem ir brauciens uz nometni. Likās, ka tas ir vienkārši, bet katrā solī bija tik daudz šķēršļu, ka vienubrīd raudāju, jo likās, ka no šī pasākuma būs jāatsakās. Pēdējā brīdī vīram tika uzticēti divi darbi, tāpēc viņš nevarēja mūs pirmdien aizvest, taču arī šo jautājumu Jēzus negaidītā veidā palīdzēja sakārtot.

Bībelē ir daudz piemēru tam, kā Dievs it kā bezizejas situācijā dod pārsteidzošus risinājumus. Bībeles stāsts par Israēla tautas iziešanu no Ēģiptes mums uzskatāmi māca paļauties uz Dievu līdz pēdējam sīkumam.

Manā darbā liela nozīme ir inovatīvam piesitienam, kas gadu gaitā ir iemācījis lietas un notikumus grozīt un arvien atrast jaunu rakursu. To ir īpaši labi atcerēties tad, kad nav sanācis gluži, kā cerēts. Mēs, cilvēki, esam ļoti vērsti uz SEVI, taču Dieva plāns ir pilnīgi atšķirīgs no manām gaidām. Piemēram, es aizeju uz Bībeles grupu, bet tajā nekas mani neuzrunā. Ar vilšanos nodomāju, ka tas bijis velti iztērēts laiks, bet tad Dievs iedod atziņu: tu tur biji nevis tādēļ, lai kaut ko gūtu, bet tādēļ, lai kādam ko dotu. Tas ir tik brīnišķīgi, ka rūgtums pazūd un tā vietā atnāk prieks!

Viena no labākajām atziņām šajā nometnē bija Ģirta Prāmnieka lekcijā teiktais, ka Jēzus ir Kapteinis. Kapteinis, kurš rāda ceļu un vada. Savukārt es savā laivā esmu stūrmanis, kurš visu dara pats, bet klausa sava Kapteiņa aicinājumam.


Viesturs Knopkens 

To, ka Dievs vada manu dzīvi, es izjūtu gandrīz katru dienu. Viens no maniem mīļākajiem sludinātājiem Kriss Valotons (Kris Vallotton) ir teicis: „Dievs uz mums runā ik dienas – caur cilvēkiem, notikumiem, finansēm, luksofora gaismām... gandrīz jebko. Mums tikai ir jāmāk to saklausīt.” Un tad nu es cenšos to darīt. 

Bija kāds posms manā dzīvē, kad finansiāli gāja diezgan grūti, bet Dievs man ļoti daudz reižu apliecināja, ka Viņš gādā arī par manām finansēm. Viens no, manuprāt, neparastākajiem veidiem, kā tas notika, bija saistīts ar pirkumu čekiem. Gandrīz katrā iepirkšanās reizē summa bija „zīmīga” – 7,77 €, 19,87 € (esmu dzimis 1987. gadā), 12,34 € un citas. To, protams, var uzskatīt par sagadīšanos vai pat māņticību, bet es ticu, ka Dievs man tā apliecināja, ka Viņš vada gan mani, gan manas finanses. Piebildīšu, ka esmu „desmitās tiesas praktizētājs” un daudzreiz arī pēc tās došanas esmu saņēmis dažādas finansiālas svētības.

Nometnē mani uzrunāja Ģirta Prāmnieka lekcijas. Galvenā doma, ko no tām paņēmu līdzi: Dievs vēlas, lai mēs arī atpūšamies, nevis visu laiku tikai strādājam. Pirmkārt jau tas ir mūsu pašu labā, nevis kādas grūti saprotamas Dieva iegribas dēļ.

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv