Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lūgšanas
Lūgšanas

SIEVAS LŪGŠANA 

Mīļais debesu Tēvs,

es Tev pateicos par katru dienu, 

ko Tumums ļauj piedzīvot ar mīļajiem.

Pateicos par mūsu bērniem.

Es nāku pie Tevis Jēzus vārdā

un nododu savus bērnus Tev.

Tu vienīgais zini, 

kas viņiem irnepieciešams. 

Es nododu viņus 

Tavā gādībā un aizsardzībā.

Dod spēku mums lūgt par visu,

kas ir saistīts ar viņiem,un visu,

ko Tu liec mūsu sirdī.

Māci mums lūgt un vadi,

lai mēs zinātu, PAR KO lūgt.

Palīdzi mums neuzspiest savu gribu,

bet tā vietā lai notiek Tavs prāts.

Es Tev pateicos, ka varam 

sadarboties arTevi,

audzinot savus bērnus, 

un ka tas mums nav jādara vieniem.

Paldies Tev, Dievs, 

par dārgo dāvanu – bērniem.

Pateicos arī par vīriem un par savu vīru.

Dod, ka varam būt viņu palīgi un 

ka spējam viņus vienmēr atbalstīt. 

Dod, ka viņi mūsu klātbūtnē 

var justiesspēcīgi un mīlēti.

Parādi mums to, kur mēs pašas

turpinām turēt grožus savās rokās;

ļauj mums tos atlaist un uzticēties.

Es ticu, ka Tu dod vīriem

Savu padomu un zināšanas.

Kungs, es lūdzu, lai es vienmēr

varētu palikt kopā ar to vīru,

ko Tu man esi devis.

Neļauj nevienam no mums kļūdīties.

Dod mums skaidru sirdi

un palīdzi mumsrunāt par to, 

kas katram no mums sāp.

Un dod, ka mums interesētu

otra rūpes, raizes un prieks.

Pateicos arī par katru māti,

kas tik nesavtīgi visu savu laiku

velta ģimenei.

Palīdzi un stiprini ikdienā.

Ļauj piedzīvot arī atpūtas brīžus.

Ļauj izjust atbalstu un rūpes 

arī novīriem 

un dod savaldību brīžos, 

kad bērni ir izveduši no pacietības.

Es paļaujos uz Tevi visā. 

Es uzticubērnus, vīrus un sievas Tev 

un nododu viņus Tavās rokās. 

Ienāc mūsu dzīvē!

Āmen.  VĪRA LŪGŠANA

Mīļais debesu Tēvs,

es pateicos par savu ģimeni.

Gan par to, no kuras es nāku,

gan par to, kura man ir uzticēta.

Es lūdzu par mīlestības un miera

pilnām attiecībām manā ģimenē.

Es lūdzu, māci mūs risināt

pārpratumus saskaņā ar Tavu vārdu.

Kungs, es lūdzu par saviem vecākiem.

Pateicoties viņiem,

es varu dzīvot šajā pasaulē.

Kungs, es lūdzu par savu ģimeni.

Lai mēs nemeklētu vieglāko ceļu, bet,

esot grūtībās un izaicinājumos,

būtu vienoti un atbalstītu cits citu.

Lai mēs kā ģimene mācītos grūtībuun

vētru laikā būt drosmīgi

un meklēt pēc palīdzības,

kā arī būt iejūtīgi, kad citi kļūdās.

Dāvā mums, vecākiem, skaidru sirdi.

Lai mūsu mērķi ir augsti.

Lai mēs valdām pār savām vēlmēm

un mācāmies paši,

pirms mācām savus bērnus.

Lai mēs mācām saviem bērniem

sapņot lielus sapņus.

Es lūdzu, lai mēs spētu mācīt un rādīt,

kā priecāties par šo dzīvi,

ko Tu mums esi devis,

kā pasmieties par sevi

un savām neveiksmēm.

Dod mums atvērtas acis ieraudzīt visu

vienkārši un skaisti.

Kungs, es lūdzu par mums –

puišiem, vīriem un tēviem.

Veido mūs par tādiem vīriem,

kas ir pietiekami stipri,

lai atzītu savas vājības,

un pietiekami drosmīgi,

lai atzītu savas bailes.

Lai mēs nezaudētu cieņu zaudējot

un būtu pazemīgi un laipni uzvarās. Kungs, es lūdzu, lai mēs varētu

rādīt priekšzīmi pasaulei ar to,

kā mēs izturamies pret meitenēm, sievietēm un sievām,

ar cieņu un mīlestību viņas aizsargājot un par viņām rūpējoties.

Kungs, es lūdzu, lai mūsu mīlestība pret meitenēm, sievietēm, sievām un

māmiņām, kā arī pret bērniem,

ejot cauri bēdām un bezcerībai,

būtu dedzīga, drosmīga un 

gatava kalpot.

Un lai, ejot cauri uzvarām un priekiem,

tā būtu laipna, sirsnīga un pieejama.

Kungs, paldies par iespēju būt ģimenē – Tavā ģimenē un mūsu pašu ģimenē.

Kungs, ļauj, ka mēs šo dāvanu

sargājam un pavairojam.

Kungs, es uzticu pats sevi,

savu sievu un bērnus 

Tev un Tavai vadībai.

Āmen.


 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv