Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Arī draudzē ir svarīga laba komanda. Komandas sastāvs:

Mācītāji: Intars Jonītis, Reinis Bikše

Draudzes padomes priekšsēdētājs: Daniēls Godiņš 

Draudzes valdes priekšnieks: Jānis Prāmnieks

Draudzes padome: Intars Jonītis, Reinis Bikše, Jolanta Cukure, Edgars Gertners, Daniēls Godiņš, Vita Kalnciema, Aldis Krieviņš, Endijs Krūtmanis, Jānis Prāmnieks, Diāna Upīte, Jānis Upītis, Māra Zviedre.

Draudzes padomes kandidāti: Silvestrs Lūsis, Andžela Pētersone, Kārlis Škenderskis, Urzula Nora Urbāne.

Revidenti: Baiba Fogelsone, Roberts Ligers.

Mantzinis: Endijs Krūtmanis

 

Draudzes ērģelniece: Vita Kalnciema

Draudzes saimniece: Rute Bikše

Draudzes diakonijas vadītāja: Jolanta Cukure

 

Izdevuma Jēzus draudzes Dzīve tapšanā kalpo draudzes locekļi:

Redaktore: Kristīne Plostniece

Dizains un makets: Gundega Krūtmane

Korektore: Inguna Puķīte


Mājas lapas administratore: Diāna Upīte

E-pasts: info@jezusdraudze.lv – idejām, liecībām, vēlējumiem u.c.

 

 

 
Jezusdraudze.lv