Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Svētdienas skola
Svētdienas skola
Nupat ir beidzieSvētdienas skolas 2022./23. mācību gads. Pateicība Dievam, ka šajā gadā drīkstējām ik otrdienu būt kopā Viņa namā, lai dzirdētu un pārdomātu Dieva vārdu. 

Šogad nodarbības notika četrās vecuma grupās, savukārt vecākiem bija iespēja apmeklēt Bībeles studiju grupu. Pirms Svētdienas skolas bērniem bija brīnišķīga iespēja apmeklēt bērnu korīti un ar apgūtajām dziesmām svētkos iepriecināt draudzi. Sirsnīga pateicība visiem, kas kalpoja, lai Svētdienas skola varētu notikt.

Šogad Svētdienas skolas nodarbību tēma bija “Sirds ir..”. Sirds ir ne tikai ķermeņa orgāns, bet arī cilvēka garīgās un dvēseles dzīves centrs. Sirds ir cilvēka domu, vēlmju un sajūtu centrs, tātad tas, kas dara viņu par cilvēku un liek viņam ieņemt īpašu vietu visā Dieva radībā. Katru otrdienas vakaru varējām dzirdēt un kopīgi domāt par to, cik sirds ir daudzpusīga, bet –pats svarīgākais –, ka mūsu sirds Kungs ir Jēzus un Viņa spēkā mūsu sirdīs var notikt brīnumu lietas.

Arvien esam aicināti šo vēsti par glābšanu nest ikvienam, ko sastopam savā dzīves ceļā.Dievs aicina arī tevi. Nāc, strādā Dieva valstības darbā! Svētdienas skola būs priecīga par katru kalpot gribētāju, kurš atsauksies. Aicināti ir ne tikai grupiņu skolotāji un skolotāju palīgi – ir arī daudz citu pienākumu, kas jāveic, lai šī mums uzticētā kalpošana tiktu paveikta labi.

Priekpilnu un svētītu mums visiem vasaru! Uz tikšanos jaunajā Svētdienas skolas mācību gadā!

Marta Bikše

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv