Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
200 gadi baznīcai
200 gadi baznīcai
“Es priecājos, kad man teica: “Iesim Tā Kunga namā!”
Mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos, Jeruzāleme.” (Ps 122:1–2)

1822. gada 8. oktobrī tika iesvētīts Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskās draudzes ceturtais dievnams. Ir apritējuši 200 gadi, kuros draudze ar pateicību un prieku sirdī ir varējusi lūgt līdzi psalma vārdiem: “Es priecājos, kad man teica: “Iesim Tā Kunga namā!” Mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos, Jeruzāleme.” Pateicība Dievam par žēlastībā dotajiem gadiem un Viņa vadību! 
Septembrī katra svētdiena tika veltīta kādai ar dievnamu saistītai tēmai, lai atskatītos uz noieto ticības ceļu un to, kā Dievs ar savu vārdu un sakramentiem šo draudzi ir uzturējis un vairojis.
4. septembrī varējām klausīties stāstījumu par tēmu “Pamatakmens”, ko mums līdzdalīja Helēna Dekante un mācītājs Erberts Bikše. Dzirdējām interesantus faktus par draudzes un tās vēsturisko dievnamu veidotājiem, kā arī par norisēm šo cilvēku sirdīs. 
11. septembrī ar stāstījumu “No drupām augšāmceltais” draudzi priecēja Austra Avotiņa un mācītājs Reinis Bikše, iepazīstinot mūs ar to, kā draudzes locekļi turpināja veidot savu dievnamu 19. un 20. gadsimtā.
18. septembris tika veltīts dievnama altārim. Draudzes locekļiem bija iespēja aplūkot vēsturiskos altārtraukus, kas mūsu draudzē saglabājušies no pirmajiem trim draudzes dievnamiem.
Savukārt 25. septembris bija veltīts stāstījumam par mūsu dievnama varenajām ērģelēm, un to līdzdalīja ērģelniece Vita Kalnciema. Lai savām acīm raudzītu, no kurienes ērģelēm nāk gaisa plūsma, draudzes locekļi varēja uzkāpt dievnama tornī, pa ceļam apskatot pašu skaisto un interesanto instrumentu, kas ar savām skaņām mūs priecē katrā dievkalpojumā.
“Jēzus Draudzes Dzīves” iznākšanas dienā – 2. oktobrī, Pļaujas svētkos, – vēršam skatu ne tikai uz dievnama fiziskajām kolonnām, bet arī uz draudzes dzīvajiem balstiem – tās locekļiem un kalpotājiem. Katrs draudzes loceklis ir aicināts aplūkot uz kolonnām izvietotās lūgšanas par kalpošanas nozarēm un aizlūgt par tām. Savukārt starp kolonnām varam sevi priecēt ar draudzes mākslinieku izstādi, kurā atspoguļoti 200 gadus dziedātie korāļi.
2022. gada 9. oktobrī plkst. 10.00 esam iecerējuši svinēt dievnama jubileju ar svētku dievkalpojumu. Visi mīļi aicināti!

Jubilejas darba grupas vārdā 
Līga Pugoviča
 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv