Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Kopt un sargāt
Kopt un sargāt

Šogad, pēc divu gadu pārtraukuma, Dievs mūsu draudzei atkal deva iespēju kopā piedzīvot draudzes vasaras nometni, kas notika Talsu rajonā, skaistā, ainaviskā vietā “Rezidence Kurzeme”. Ņemot vērā pārtraukumu, nometni plānojot, bijām rēķinājušies, ka dalībnieku skaits varētu būt ap 130 cilvēkiem. Bijām patīkami pārsteigti, ka dalībnieku kopskaits sasniedza 194 dalībniekus! Piecu dienu laikā varējām kopīgi svinēt sirsnīgu atkalsatikšanās sadraudzību, lasīt, domāt un dalīties pārdomās par Dieva vārdu un šī gada tēmu – “KOPT UN SARGĀT”.


Pirmajā dienā pārdomājām tēmu “ES – ĒDENES DĀRZĀ”. Atcerējāmies radīšanas stāstu. “Un Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu.” (1Moz 2:15) “Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības.. Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” (1Moz 1:26–27) Pārdomājām arī uzdevumus, ko Dievs deva cilvēkiem. “Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: “Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to..” (1Moz 1:28) Tāpat domājām par to, ka ikvienam cilvēkam ir savs dārzs Ēdenē, kurā Dievs viņu ir ielicis. Šis dārzs ir ģimene, draugi, apkārtējie cilvēki, draudze. Domājām par to, kas man kā kristietim ir jākopj un jāsargā. Kāda ir mana atbildība un aicinājums? Kāpēc Dievs vēlas, lai mēs šo dārzu koptu?

Otrās dienas tēma “ĒDENES DĀRZS MANĪ” atklāja to, ka ikvienam ir savs iekšējais sirds dārzs – mūsu iekšējā pasaule, attiecības ar Dievu. Kā mūsu iekšējais sirds dārzs izskatās? Vai tas ir kopts vai aizaudzis? Kas ir mūsu sirds dārza dārznieks?

Trešās dienas tēma “PĀRI VISAM SARGI SAVU SIRDI” atklāja, ka attiecības ar Dievu ir jākopj un jāsargā. Cilvēka sirds, iekšējā pasaule, kas reizēm ir nesaprotama un ļoti komplicēta, – tas ir mūsu iekšējais Ēdenes dārzs, kas ar rūpību un saudzību ir jākopj un jāsargā, jo tur mēs varam satikties ar Dievu un caur to mēs satiekamies arī cits ar citu. “Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!” (Pam 4:23) Tāpat pārdomājām to, kas ir mūsu sirds Bībeles izpratnē, kāpēc tā jāsargā vairāk par visu un kāda ir sirds saistība ar cilvēka dvēseli un miesu – fizisko ķermeni. “Labs cilvēks no savas labās sirds krājuma izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu. Jo no sirds pārpilnības mute runā.” (Lk 6:45)

Nometnē katru rītu iesākām ar svētbrīdi, jubilāru sveikšanu un ievadlekciju. Mazie bērni gāja uz Bībeles stundām, kur nometnes tēmu bija brīnišķīgi ietērpuši Bībeles stundu skolotāji. Pieaugušie ar pārdomām dalījās diskusiju grupās. Ļoti gaidīti bija arī nometnes vakari. Vakara pasākumu vadītāji Reinis un Marta Bikšes bija parūpējušies, lai dalībnieki tiešām justos kā Ēdenes dārza “džungļos” – gan vizuāli, gan vienojoties dažādās aktivitātēs un dziesmās. Īpašs bija vakars, kad pielūgsmē un slavēšanā mūs vadīja draudzes jaunieši. Mēs visi bijām uz mazas saliņas, apkārt – ūdens un Dieva radītā brīnišķīgā Latvijas daba. Tur slavējām Dievu dziesmās līdz pat nakts tumsai. 

Nometnes kulminācija bija ceturtdien, kad devāmies pārgājienā uz netālo Strazdes baznīcu. Strazdes baznīca ir maza, bet mūsu bija daudz. Pēc piknika turpat pie baznīcas bija jāizpilda kāds uzdevums, un tad no karstās dienas saules varējām veldzēties vēsajos baznīcas mūros. Mēs visi jutāmies kā kuģī – cits pie cita cieši sasēdušies, aizpildījām visas šī “kuģa” vietas un ejas. Tad caur stāstu par neauglīgo vīģes koku, kas lasāms Lūkas evaņģēlija 13. nodaļā, mēs varējām domās norimt un uzticēt savu dzīvi tās Dārzniekam – Jēzum Kristum. Tā mēs piedzīvojām nometnes ceturtās dienas tēmu “MANS DĀRZS UN TĀ AUGĻI”.

Šo nometni daudzi raksturoja vienā vārdā – mierpilna. Tik tiešām daudzi sajutām Dieva klātbūtni un svētības, ko Dievs mums katram bija paredzējis caur Viņa doto mieru un apsardzību.

Liels paldies visai lielajai nometnes komandai, jo palīdzēja un kalpoja ap 60 cilvēku. Katrs ielika savu sirdi un talantus un bija instruments Dieva rokās. Bija brīnišķīgi, ka draudze atkal varēja tā satikties. 

Par visu pateicība Dievam!

Pēteris un Zane Bikšes


 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv