Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Dieva draugu lūgšana

Kungs, es vēlos, lai Tava žēlastība mani pilnīgi pārveido un kļūst par dzīvu Tevis atspulgu manī. Lai Tava neizsmeļamā žēlsirdība plūst caur manu dvēseli un sirdi uz tuvāko.

Palīdzi man, Kungs, lai manas acis ir žēlsirdīgas, lai es nekad neturu aizdomās un netiesāju pēc ārienes, bet gan ieraugu skaisto sava tuvākā dvēselē un dodos viņam palīgā.


Palīdzi man, Kungs, lai manas ausis ir žēlsirdīgas, lai es noliecos pretī tuvākā vajadzībām un nepalieku vienaldzīga pret viņa sāpēm un vaidiem.

Palīdzi, Kungs, lai mana mēle ir žēlsirdīga, lai nekad par savu tuvāko nerunāju ļaunu, bet gan lai katram man atrodas mierinājuma un piedošanas vārds.

Palīdzi man, Kungs, lai manas rokas ir žēlsirdīgas un pilnas labu darbu, lai es protu savam tuvākajam darīt labu un uzņemties smagākos un nepatīkamākos pienākumus.

Palīdzi man, Kungs, lai manas kājas ir žēlsirdīgas steigties savam tuvākajam palīgā, pārvarot pašas nogurumu un kūtrumu. Lai mana patiesā atpūta ir kalpot savam tuvākajam.

Palīdzi man, Kungs, lai mana sirds ir žēlsirdīga, lai es pati izjūtu tuvākā ciešanas.

Lai Tava žēlsirdība mājo manī, Kungs! Āmen!


Maiga Krivošapkina 

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv