Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Vasaras nometne

Aicinām ieplānot datumus draudzes vasaras nometnei! 29.07.-02.08." Jumurdas muiža" Jumurda Pieteikšanās nometnei gan klātienē, gan elektroniski šeit: https://forms.gle/ePnYMP8NkQprUdrh6 Lasīt vairāk >

Svētdienskola

Ar lielu prieku sākam atkal jaunu Svētdienasskolas gadu! Tiekamies jau 5. septembrī un tā katru otrdienu plkst. 18:30.Plkst. 17:30 visi dziedāt gribētāji no 3 līdz 10 gadu vecumam aicināti pievienoties svētdienskolas korītim un, kam jau 10+ ga... Lasīt vairāk >

Jāņa evaņģēlija studijas

PATIESĀ GAISMA (Jņ 9:1–41) Fakti Jūdi uzskatīja, ka ciešanu iemesls vienmēr ir saistīts ar grēku, tāpēc mācekļi jautāja, kas ir grēkojis – viņš pats vai viņa vecāki. Pārdomām Aklā vīra dziedināšana ir cieši saistīta ar Jesajas pravietojumu par tautas garīgo aklu... Lasīt vairāk >

 

Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam!
Ps 42:12

Pār tevi jānolaižas mieram, jo arī tava dvēsele tik bieži ir izmisusi un nemiera pilna. Pirmie vārdi, ko Jēzus sacīja mācekļiem pēc augšāmcelšanās: “Miers ar jums!”(Jņ 20:19) Tu ilgojies pēc miera, kas visu dara gaišu un saulainu. Pasaulē to velti meklēt, jo tas ir miers no Dieva. Mieru, kas no Dieva, jāsaņem kā dāvanu. Un miera dāvana tiek dota. Dāvinātājs – Jēzus. Viņš saka: “Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu .. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” (Jņ 14:27) Pasaules devums – mirklis. Kristus devums – mūžība. “Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” (Flp 4:7) Dieva mieru saņēmis, esi pasargāts no laika uz mūžību.

Mēs dzīvojam pasaulē, kur postošs nemiers bijis vienmēr, taču nākotnē viss nemieru raisošais pārsteigs arvien vairāk, pat vēl nepieredzētās izpausmēs. Bībele runā par laiku, kad cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē (Lk 21:26). Kad nemiers un nedrošība aug un pieņemas, atceries – ir Miera Ķēniņš Kristus. Ar Viņu esot, sirdi piepilda miers. Miers arī tad, kad visapkārt valda posts un briesmas.

Ik dievkalpojumā pirms Svētā Vakarēdiena saņemšanas cits citu arvien iedrošinām ar atgādinājumu par dārgo Kristus sniegto mieru: “Kristus miers ar tevi!” Ļoti īpašs un svētīgs brīdis. Tev jāzina – miers tev būs ļoti vajadzīgs, lai, piedzīvojot grūtības, nesalūztu. Jo īpaši pasaules rieta laikam pretī ejot, kad norises pasaulē būs izteikti satraucošas un biedējošas. Nākotni pārredzot, Jēzus stiprina un iedrošina visus savus mācekļus, arī tevi: “Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas.” (Lk 21:28) Kristus mīļotajiem tuvojas nevis biedējošas beigas, bet pestīšana. Un tu taču esi viens no Viņa mīļotajiem.

Sendienās pravietis Jesaja ir uzrakstījis pravietisku vēstījumu par Kristu un Viņa valstību: “Viņa Valstība ies plašumā un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un Viņa ķēniņa Valstībā” (Jes 9:6). Lūk, kāds miers – bez gala. Miers, kas pastāv uz mūžību, dāvāts arī tev. Neļauj šaubām un mazticībai izvilināt sevi no Dieva miera ārā!

Tā, dzīvojot nemiera pilnā pasaulē ar Dieva mieru sirdī, tu tagad gaidi atnākam Miera Ķēniņu, kurš saka: “Es nāku drīz! Āmen.” Un kopā ar visu Kristus Baznīcu tu drīksti droši un mierpilni Viņam atbildēt: “Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!” (Atkl 22:20)

Tavā sirdī ir miers. Tu esi nākotnes cilvēks, kas līdz ar psalma autoru gaiši un priecīgi saka: “Es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam!”

Vēlu visiem gaišu un svētīgu Adventes laiku! Kristus miers lai ir ar tevi!
Mācītājs emer.
Erberts
 
Jezusdraudze.lv