jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Intervija ar Irēnu Vilbergu

„Jēzus Draudzes Dzīves” uzticamajai vēstures pētniecei Irēnai Vilbergai bijusi raiba dzīve. Ar Dieva dotajiem talantiem viņa centusies dalīties ar saviem kolēģiem un skolēniem un ir pateicīga, ka bijis tik interesanti. Nenogurdināms ratiņš viņā dun joprojām, ik dienas k... Lasīt vairāk >

Viesi no Brēmenes

No 31. maija līdz 4. jūnijam pie mums viesojās māsas un brāļi no māsu draudzes Brēmenē, kā arī Brēmenes diakonijas darba vadītājs Manfrēds Maiers (Manfred Meyer). Brēmenes Unser Lieben Frauen (Marijas) draudze un mūsu Jēzus draudze par māsu draudzēm kļuva pir... Lasīt vairāk >

Atskats uz ekskursiju

Draudzes ekskursija uz Liepāju un Klaipēdu. Tālajā 1982. gada vasarā kopā ar brāļiem un māsām un mūsu mīļo draudzes brāli Robertiņu pirmo reizi biju Liepājā ciemos pie kristīgiem jauniešiem no Liepājas Krusta baznīcas. Šis brauciens bija aizsākums vēl citiem brauc... Lasīt vairāk >

 

Sējiet taisnību, tad jūs pļausit mīlestību; uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks meklēt To Kungu, tiekams Viņš nāktu un liktu nolīt pār jums Savai taisnībai.
Hoz 10:12

Lasot Dieva vārdu, nedrīkstam to nošķirt no kopsakarībām, kādās tas sacīts. Pravieša Hozejas mutē Dievs bija ielicis bargu vēstījumu pret Israēla ļaudīm. Tauta bija aizgājusi tālu no Dieva gribētā svētību ceļa. Tā vietā, lai pielūgtu un godinātu svēto Dievu, tauta pielūdza un godināja elkus. Tā vietā, lai paklausītu Dieva dotajām pavēlēm, viņi izvēlējās darīt visus tos grēkus, kuros dzīvoja pagānu tautas. Ļaunuma dēļ, kurā Dieva tauta bija ieslīgusi, Dievs caur pravieti Hozeju pasludināja taisnīgas tiesas un soda nākšanu. „Es pats viņus pārmācīšu pēc Sava prāta, proti – lai tautas tiktu sapulcinātas pret viņiem, kad Es viņus sodīšu viņu divēju noziegumu dēļ,” sacīja Dievs (Hoz 10:10).

Dievs ir liels mīlestībā, bet Viņš ir liels arī svētumā un taisnībā. Tas ir jāņem vērā arī visiem mums. Dievs ir ļoti pacietīgs un lēnprātīgs, bet pienāk brīdis, kad Viņš spriež taisnu tiesu un soda svētā taisnīgumā. Palūkojies tādēļ uz sevi: vai arī tu neesi aizmaldījies tālu prom no Dieva, no Viņa labo un svēto pavēļu pildīšanas? Iespējams, ka arī tavā dzīvē Dieva dotais labvēlīgais žēlastības laiks strauji beidzas un pie durvīm jau klauvē Dieva taisnā tiesa. Lūk, tieši šādā situācijā, kad Dieva žēlastības laiks tuvojas beigām, pravietis Hozeja aicina: „Sējiet taisnību, tad jūs pļausit mīlestību; uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks meklēt To Kungu, tiekams Viņš nāktu un liktu nolīt pār jums Savai taisnībai.”

Tas ir sauciens uz atgriešanos pie Dieva, uz atgriešanos Viņa svētumā un taisnībā. „Uzplēsiet jaunu atziņas līdumu,” mudina pravietis. Atziņas līduma uzplēšana vienmēr sākas ar to, ka atzīstam savu nomaldīšanos un grēcīgumu un vēršamies pie Dieva lūgšanā pēc žēlastības un izglābšanas. Sēt starp ļaudīm taisnīgumu mēs spējam tikai tad, kad paši esam taisnoti. Un taisnoti esam vien ar Kristu, kad Viņā grēki ir piedoti un esam atjaunoti sekošanā Viņam. Dievs grib, lai mēs pļautu mīlestību, nevis sodu par mūsu grēkiem un ļaunumu.

Nav daudz, bet vēl ir laiks meklēt To Kungu. Vēl ir laiks – arī mums. Aicinu arī tevi ļoti nopietni attiekties pret šo pravieša aicinājumu. No mūsu atbildes ir atkarīga mūsu dzīve un vēl vairāk – visa mūsu mūžība.

Pravietis Hozeja zināja, ka daudziem viņa izteiktais brīdinājums paslīdēs garām, negūstot ievērību. Pravietis ir pravietis – viņš redz nākotni. To cilvēku nākotne, kas Dieva sūtītajam aicinājumam neatsaucas, ir vairāk nekā skumja. Pravietim ir jāsaka: „Bet jūs sējat bezdievību un tādēļ pļausit ļaunumu un ēdīsit melu augļus.” (Hoz 10:13) Tā vienmēr beidzas neatsaukšanās un nepaklausība Dievam.

Lai Svētais Gars mūs visus žēlīgi sargā no Dieva vārda atraidīšanas un noniecināšanas! Lai nepaklausības vietā ir paklausība visā, ko Dievs saka un māca. Viņš grib, lai mēs, sējot taisnību, pļautu lielāko no vērtībām – mīlestību. Vienīgi paklausībā Dievam caur Jēzu, mūsu Kungu, ir iespējama mierpilna un svētībām bagāta nākotne.
Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts
 
Jezusdraudze.lv