jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Vēstule Zvaigznes dienā

Šogad izdomāju, ka jāmēģina ieturēt gavēni arī pirms Ziemsvētkiem, ko nekad iepriekš nebiju darījusi. Nolēmu, no kā šajā laikā atteikšos, un ar nepacietību gaidīju Pirmo Adventi. Sākums kā vienmēr daudzsološs – es ar patīkamu satraukumu gaidu, ko Dievs darīs un kāds ... Lasīt vairāk >

Draudzes kalendārs

„LATVIJA 100” Gadiem ritot, Jēzus draudzē ir izveidojusies tradīcija sagatavot kalendāru. Ar lielu Dieva žēlastību šo tradīciju ir izdevies turpināt arī šogad. Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes kalendārs 2018. gadam ir veltīts Latvijas simtgadei, ko visi esam aicinā... Lasīt vairāk >

 

Septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam, tad nedari nekādu darbu – ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs vergs, ne tava verdzene, ne tavs vērsis, ne tavs ēzelis, ne tavs lops, ne svešinieks, kas mīt tavos vārtos, – tas tādēļ, lai tavs vergs un verdzene atpūstos tāpat kā tu!
5Moz 5:14

Jaunā gada sākumā vēlos visus sveikt ar svētības vārdiem, ko parasti dzirdam mūsu dievkalpojumos: „Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā! Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs! Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!” (4Moz 6:24–26)

Mīļie draugi, neviens nezinām, kāds būs jaunais gads, kādus pārsteigumus tas atnesīs. Vienu tomēr zinām droši: jaunā gada ceļos ejot, mums visiem ļoti būs vajadzīga svētība, kuru dāvināt var vienīgi Dievs. Brīnumaini, bet tieši to Dievs arī vēlas – lai esam Viņa svētīti ļaudis.

Valstu prezidenti, bīskapi un dažādu līmeņu vadītāji parasti saka labākas vai sliktākas Jaungada apsveikuma uzrunas. Mūsu Bībeles tekstā pats Dievs saka to, kas ir Viņa nodoms un griba attiecībā uz mums. Cik liela dāvana ir sacīto dzirdēt un ticībā pieņemt kā kaut ko tādu, kas patiesi notiks un īstenosies! Ieklausies uzmanīgi – Dieva karstākā vēlēšanās ir tevi svētīt. Tieši tā Dievs reiz sacīja priesteriem un visiem viņu kalpošanas amata turpinātājiem: nododiet tautai tālāk manu svētību, apliecinot, ka vēlos, lai viņi dzīvotu manā svētībā! Dieva pasludinātajā svētībā atklājas arī kaut kas konkrēts, ko Dievs grib mums dot.

Vispirms Dievs vēlas tevi sargāt, pasargāt. Vai pasaulē ir politiska, saimnieciska un sadzīviska stabilitāte un drošība? Šķiet, ka nav vis. Vai dzīvē nesastopam biedējošus apdraudējumus? Manuprāt, sastopam gan. Taču visā, kas notiek un vēl notiks, tev var piederēt ticībā satvertais apsolījums, kurā Dievs tev saka: „Es tevi sargāju un sargāšu arī nākotnē!”

Dieva dāvinātajā svētībā ietilpst arī apsolījums: „Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs!” Redzēt Dieva seju un piedzīvot, kā žēlastība piepilda sirdi un dzīvi, – vai tas būtu iespējams? Kad zīdainītis atkal un atkal pieredz, ka pār viņu noliecas un „atspīd” māmiņas vai tētiņa seja, pienāk diena, kad viņš atpazīst šo seju laipnības un mīlestības gaišumu. Viņš daudz ko ar prātu vēl neaptver un nespēj izskaidrot, bet viņš uzsmaida saviem vecākiem, jo sajūt, ka tiek lolots un žēlots. Mēs visi esam Dieva mīļotie bērni, pie kuriem Dievs ar Svētajiem Rakstiem un savu Dēlu Jēzu pienāk tik tuvu, ka Viņa laipnību un mīlestību nevar nesajust. Pienāk tik tuvu, ka nemaz nespējam Viņam neuzsmaidīt. Un mums, garīgajā ziņā bieži vēl tik nesaprātīgajiem bērniem, Dievs tomēr dod šo apsolījumu: „Es dāvināšu tev žēlastību!” Mums ir jābūt ļoti pateicīgiem par šo laipnību.

Mums paredzētajā Dieva svētībā ietilpst arī miera dāvana. Dievs saka: „Es vēlos dot tev mieru.” Pasaulē ir daudz nemiera, vai tā nav? Dievs grib, lai tavā sirdī būtu miers. Bet sirdī miers ir tad, kad sirds ir tīra un skaidra. Tieši tādēļ jau Dievs savu Dēlu sūtīja pie mums, lai darītu mūs brīvus un tīrus no visiem grēkiem un vainām. Pārliecība par grēku piedošanu atnes sirdī īstu, patiesu mieru un prieku. Ja kaut kas tevi nospiež un nolaupa mieru, ej vienmēr lūgšanā pie Kristus! Mēs varam būt droši – arī jaunajā gadā Kristus, Pestītājs, arvien nāks pie mums kā vienīgais patiesa miera nesējs.

Brīnišķīgi! Kā Dieva svētītie mēs varam droši doties jaunā gada ceļos, darbos un aicinājumos, zinot, ka Dievs mūs sargās, žēlos un dāvinās mieru.

Lai visiem svētībām bagāts jaunais Tā Kunga žēlastības gads!
Sirsnībā
mācītājs Erberts
 
 
Jezusdraudze.lv