jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Lielā intervija ar Kārli Škenderski

Kluss, pazemīgs, labprātāk izvēlas būt otrajā plānā – tāds priekšstats, kopā kalpojot, radies par pērminderi KĀRLI ŠKENDERSKI. Drosmīgs – par šo Kārļa īpašību uzzināju sarunas laikā, klausoties godīgo atzīšanos par kārdinājumiem un Dieva brīnumaino dziedināšanu. Citu ci... Lasīt vairāk >

Zinātnes un reliģijas attiecības

Attīstoties zinātnei, pieaug cilvēces pašapziņa, it īpaši, balstoties uz savām spējām, izskaidrot un paredzēt dažādas norises apkārtējā pasaulē. Daudziem sabiedrības locekļiem, īpaši tiem, kuru zināšanas par lietu patieso stāvokli ir visai ierobežotas, sāk likties, ka ... Lasīt vairāk >

Reformācijas diena

18. un 19. gadsimtā Reformācijas svētki tika padarīti par cilvēku godināšanu, taču pirms tam tie tika svinēti nevis kā cilvēku nopelns, bet gan kā Dieva darbs. Luters tika pieminēts ne kā ģeniāla personība, bet kā instruments Dieva rokās, ar kura palīdzību Dievs kristietīb... Lasīt vairāk >

 

Vienmēr par visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.
(Ef 5:20)

Pateikt paldies – tas šķiet tik pašsaprotami. No mazām dienām to mums māca vecāki. Skolas laikā to atgādina skolotāji. Bībele māca mums pateikties ne tikai cilvēkiem, bet arī Dievam. Vispirms, vienmēr un par visu Viņam. Ir taču tik daudz tā, par ko varam būt pateicīgi. Par pavasari, kad jauna dzīvība mostas. Par vasaru tās brieduma skaistumā. Par rudeni tā auglībā un brīnišķīgajās krāsās. Par ziemu tās mirdzošajā baltumā. Varam pateikties par dzīvības dāvanu. Par to, ka esam pasaulē un mums dāvāts mūsu dzīves laiks. Psalma autors neaizmirst to darīt, un mēs no viņa varam mācīties: „Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.” (Ps 139:14) Varam pateikties par laicīgo labklājību. Ļaudis gan dažkārt saka: tas ir mans nopelns, manu roku darbs. Tomēr varētu jautāt: ko tu pats? Veselība, spēja mācīties, spēja domāt, darbs – tas viss ir brīnišķīga žēlastība. Ja tā visa nebūtu, mēs jau sen būtu zuduši.

Jāņa evaņģēlijā Jānis Kristītājs mums atgādina novērtēt Dieva sniegto žēlastību, teikdams: „Cilvēks pats nespēj ņemt neko, ja vien tas viņam nav dots no debesīm” (Jņ 3:27). Ja esam kristieši, mēs varam pateikties arī par to, ka mums ir ticība. Evaņģēlija vēsts tavā dzīvē ir dāvana. Kāds šo dāvanu arī ienesa. Arī par to varam pateikties. Par to, ka arī ticība ir dāvana, raksta apustulis Pāvils: „Žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana” (Ef 2:8). Atcerēsimies pateikties par ticības dāvanu. Mēs varam pateikties arī par to, ka mums ir dota grēku piedošana, jauna dzīve piederībā Kristum un mūžīgas dzīvības apsolījums.

Bībele mūs aicina pateikties Dievam ne tikai par visu, bet arī vienmēr. Šie vārdiņi –„vienmēr” un „par visu” – ir tiešām liels izaicinājums. Zinu, ka nav vienkārši, bet mēs taču gribam virzīties uz to, kas ir Dieva griba. Vienmēr pateikties. Šķiet, ka tā būs dzīve ar tādu sirdi, kas ir pateicīga. Ir viegli būt pateicīgam, kad klājas labi. Tikai tad, kad klājas labi, ir viena bēda – mēs par pateicību aizmirstam. Pateikties tad, kad mūsu vēlmes nepiepildās, kad piemeklē smaga slimība, kad mūsu dzīvē ienāk ciešanas un bēdas, – visticamāk, mums visiem vēl daudz lūgšanu Dievam jāraida, lai to iespētu. Reiz lasīju, ka mācītājs jauniešiem, kuri mazliet uzjautrinājās par viņa brillēm, esot sacījis: „Pateicieties, ka jums tās vēl nav vajadzīgas, bet tad, kad tās jums reiz būs vajadzīgas, pateicieties, ka tās ir.” Te ir kaut kas no pateicības par visu un vienmēr. Kamēr esam veseli, varam pateikties par veselību. Ja kādudien būsim slimi, pateiksimies par to, ka ir zāles un slimnīca, un arī par to, ka varam iet pacietības mācīšanās skolā. Mums taču ir dots iedrošinošs apsolījums: „Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu” (Rm 8:28). Jā, patiesi, pat visskumjākajās dzīves situācijās ir, par ko pateikties. Ja jāatvadās no tuva un mīļa cilvēka, varam pateikties par skaistajiem, brīnišķīgajiem kopā pavadītajiem gadiem.

Reiz lasīju Bībeles skolotāja Mateja Henrija rakstītu atgadījumu no viņa dzīves. Kādudien viņam ceļā bija uzbrukuši laupītāji un atņēmuši naudas maku. Saistībā ar šo atgadījumu viņš bija pierakstījis šādu pateicību: „Es pateicos: 1) ka man līdz tam neviens nebija uzbrucis; 2) ka viņi paņēma manu naudu, ne dzīvību; 3) ka manā makā naudas nebija daudz, tās varēja būt vairāk; 4) pateicos, ka man uzbruka, nevis es uzbruku kādam.” Ticu, ka mums visiem jāmācās arī sliktā pieredzē ieraudzīt Dieva žēlastību, kas ir katru dienu jauna.

Varbūt kāds jautās: bet kādēļ gan pateikties? Pateicoties mēs pagodinām Dievu. Apliecinām, ka šajā ceļojumā no laika uz mūžību uzticamies Viņam visā. „Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu” (Ps 50:23). Pateicība tevi pašu dara apmierinātu. Ja sirds ir pateicīga, tā parasti ir arī apmierināta.

Vēlot pateicības pavairošanos pie mums visiem,
sirsnībā māc. Erberts Bikše
 
 
Jezusdraudze.lv