Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Dievkalpojumi

Mīļi ielūdzam uz dievkalpojumu un svētbrīdi 2. janvārī. Plkst. 10:00 kā ierasts svētdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, savukārt plkst. 12:00 svētbrīdis ar Svētā Vakarēdiena liturģiju. "zaļais" - ar pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu; "sarkanais" - jebkur... Lasīt vairāk >

Bībeles stundas decembrī

Esat ielūgti piedalīties draudzes veidotajās attālinātajās Bībeles studijās Zoom vidē.Pirmdienās (izņemot 27. dec.):14:00 vada Uldis Alpe; Zoom Meeting ID: 529 198 7837; Passcode: 1. Otrdienās:19:00 vada Urzula un Andžela; Zoom Meeting ID:&n... Lasīt vairāk >

Intervija ar Artūru un Matildi Dimitrijeviem

Vai viegli būt jaunam? Vai viegli būt jaunam kristietim? Vai viegli būt jaunam laulātam kristietim? Par to lasiet šajā sarunā ar Artūru un Matildi Dimitrijeviem, kuri pirms dažiem mēnešiem deva viens otram laulības solījumu. Iespējams, liela daļa lasītāju jūs nepazīs... Lasīt vairāk >

 

Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti; kam paturēsiet, tiem paliks.
Jņ 20:22–23

Šie vārdi no Jāņa evaņģēlija mums atgādina, ka pats Jēzus ir tas, kurš saviem mācekļiem, savai Baznīcai ir līdzdalījis šo sev piemītošo varu un autoritāti – piedot grēkus Viņa vārdā.

Domājot par grēku, ir ļoti svarīgi apzināties: kad mēs kaut ko esam izdarījuši nepareizi vai arī neesam izdarījuši to, kas mums bija jādara, katrs šāds grēks vispirms ir grēks pret Dievu. Jā, arī tad, kad esam nodarījuši pāri paši sev vai savam tuvākajam, mēs vispirms esam grēkojuši pret Kungu, jo esam nicinājuši Viņa vārdu, kas mums aizliedz darīt ļaunu, bet pavēl darīt labu. Katrs grēks pavisam burtiski ir kā pliķis mūsu Radītāja sejā. Lūk, kāpēc visa pasaule ir vainīga Dieva priekšā! Lūk, kāpēc grēcinieks ir pelnījis Dieva dusmas un sodu laicīgi un mūžīgi! Jo grēkojot mēs esam aizskāruši paša Dieva godu.

Dažkārt šī mūsu garīgās dzīves īstenība tiek ilustrēta ar naudas analoģiju, sakot, ka mūsu grēku parāds ir kā milzu naudas summa, kas tālu pārspēj mūsu iespējas pašiem to jelkad atmaksāt un nolīdzināt. Taču Jēzus šo mūsu parādu ir uzņēmies uz sevi, ar savu dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos samaksādams to mūsu vietā. Tāpēc tagad mēs esam parādā Viņam. Nu tas ir vienīgi Jēzus ziņā – atprasīt no mums parādus vai tos piedot.

Kristus izvēlas piedot. Dievs pasniedz šo dāvanu katram, kurš Viņa priekšā atzīstas savos grēkos un lūdz pēc piedošanas. Tāpēc absolūcija jeb grēku piedošanas pasludinājums ir vissvarīgākā grēksūdzes daļa. Kristus pats ir licis šos absolūcijas vārdus kristiešu mutēs, lai mūs reāli atraisītu, lai tevi un mani darītu brīvus no mūsu grēkiem.

Tieši tas dara grēksūdzi tik ļoti dārgu un iepriecinošu. Un tādēļ mēs, kristieši, esam "priecīgie" ļaudis, jo mums ir tikai viens iemesls būt noskumušiem, bet neskaitāmi iemesli būt priecīgiem. Tieši tādēļ vienīgie brīži gan dievkalpojumos, gan mūsu ikdienā, kad mūsu sejai tiešām piestāv rūpju rieva un mūsu vaigam nopietnība, ir tad, kad tuvojamies Dievam grēksūdzes lūgšanā. Visā pārējā laikā mēs šo Dieva vislielāko dāvanu – Viņa piedošanu un dzīvi, ko Viņš līdzdala ar mums, – esam aicināti svinēt ar prieku. Uz to mūs ierosina arī apustulis Pāvils, sacīdams: “Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties!” (Flp 4:4)

Taču, ja mēs tomēr nespējam priecāties, jo neesam pārliecināti, vai no savas puses esam darījuši pietiekami, lai mums taptu piedots, šādos brīžos mums ir īpaši jāmācās sadzirdēt sava Glābēja Kristus balsi, kas saka: “Tava pestīšanas drošība ir nevis tajā, ko un cik daudz tu esi darījis Manā labā, bet tajā, ko Es esmu darījis tavā labā! Un to Es tieši tev gribu apliecināt atkal un atkal: uzticies Man, Manam darbam un zini – tev ir piedots!”

Visbeidzot, arī mēs, kristieši, no sirds piedodam tiem, kas lūdz mūsu piedošanu. Piedodam tiem, kas ir grēkojuši pret mums. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus pirmais mums ir piedevis visus mūsu grēkus, atbrīvodams mūs no soda, ko esam pelnījuši.
Kristū
mācītājs Intars
 
Jezusdraudze.lv