Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
370 gadi kopā ar Jēzu OTRDIENAS Rīta svētbrīdis


Smirnas draudze un grūtības (Atkl. 2,8-11)

2008.gada 23.oktobris

(Žēlastība jums un miers, no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!)

Ciešanas, ciešanas, ciešanas! Grūtības, sāpes, sarežģījumi un ciešanas. Tas attiecas uz draudzi Smirnā. Kaut arī Smirna bija turīga tirdzniecības pilsēta, tomēr tur bija ļoti nabadzīga draudze – jo tā tika vajāta. Bagātie grieķu tirgoņi nebija pievienojušies draudzei. Taču Jēzus norāda, ka šī draudze bija bagāta – bagāta atziņā. Jēzus runā gluži kā savas zemes dzīves laikā un jau atkal mums atgādina, ka patiesa bagātība ir garīga, nevis materiāla- „es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts” .Ieklausies šai rītā – tu esi bagāts, tu esi bagāta!

Un tur, kur ir patiesa bagātība, tur vienmēr ir laupītāji klāt. Kā" Prāta vētra" kādā dziesmā dzied „bet kur daudzi dālderi rodas, tur parādās kodes”. Tā ir mūsu materiālajā pasaulē, kādēļ lai tā nenotiktu arī garīgajā?! Kur ir garīga bagātība, tur parādās velna kodes, laupītāji, kas grib šo bagātību laupīt. Un Jēzus tieši norāda, ka aiz šīm kodēm stāv pats velns. Jā, jo tieši viņš ir tas, kurš vēlas šo bagātību mums laupīt un liegt. Jo vairāk garīgas bagātības, jo vairāk velnam gribas to atņemt. Jūdi, kas šeit minēti, ir ļaudis, kas kristiešus Smirnā vajāja. Un līdzīgi, kā jau iepriekš, Jēzus norāda, ka ne visi jūdi ir jūdi. Un tas nav rakstīts viņu radu rakstos. Šis vārds „jūds” gan viņiem ir, bet tas, kas īstu jūdu dara par jūdu – tā viņiem nav. Jo viss, kas vienu jūdu padara par jūdu, ir tas, ko Dievs ir devis – dalība pie savas tautas, kura seko viņam un kalpo. Tieši kā šodien,kad tik daudzi sevi sauc par kristiešiem, luterāņiem – bet tāpat kā toreiz, maz ir to, kas patiešām stāv kalpošanā, sekojot tam Kungam. Neīsts jūds – saka Jēzus – ir velna kalps. Neīsts kristietis, tāpat, ir tikai instruments velna rokās – pat, ja viņš šad tad sēž baznīcā.
No šejienes nāk ciešanas. Un Jēzus saka, ka draudzei Smirnā to būs vēl vairāk, jo tas nebeigsies tikai ar apvainojumiem un izsmiešanu, bet gan vedīs tālāk līdz cietumiem un būs smagi jācieš. Vai ir mierinoši draudzei dzirdēt tādus vārdus? Šķiet, nē?! Bet ,varbūt, tomēr??? Vienu mierinājumu es redzu viņiem un mums jau šeit – es redzu, ka Kristus zin, kas notiek ar tevi un mani. Viņš redz mūsu ciešanas un to,kas mums jāpanes. Tas ir liels mierinājums. Mēs ciešam viņa acu priekšā. Nezinu, kā Jums, bet man tas ir liels mierinājums.

Bet kādēļ mums ir jācieš? Arī šodien,varbūt, mūs katru gaida kādas ciešanas, lielākas vai mazākas. Atbilde uz šo jautājumu atklājas tad, ja mēs ciešanas nosaucam par pārbaudījumu. Jā, tas maina visu būtību. Mēs neciešam veltīgi – mēs tiekam pārbaudīti. Pārbaudījumi ir kristīgās dzīves sastāvdaļa. Ciešanās=pārbaudījumos tiek lūkots pēc mūsu uzticības un mīlestības. Caur pārbaudījumiem mēs stiprinām mūs nošķirtību no ļauna un stiprināmies paļāvībā uz Dieva žēlastību.

Šeit Jēzus neko nesaka par to, kāds būs šo ciešanu iznākums – cik būs to, kas iznāks un cik neiznāks no kapa. Šeit nav nevienas norādes par dzīvību un nāvi šajās ciešanās. Šeit ir tikai viena zīmīga norāde – 10 dienas. Ikviens no mums ciešanās jautā – cik ilgi vēl. Un ja tev saka- 10 dienas! Šī norāde šeit nenozīmē neko vairāk, kā tikai to, ka šo pārbaudījumu laiks ir Jēzus rokās, Viņa ziņā tas ir. Cik ilgs laiks ir šīs 10 dienas Smirnas draudzei – to neviens nespēj (ne toreiz ne tagad) atpazīt. Arī mēs ar tevi nespējam saskatīt to savā dzīvē. Cik 10 dienas ir tavā dzīvē? Arī mūsu draudze laika gaitā ir piedzīvojusi dažādus triecienus un daudz ciešanu. Un tomēr atkal no jauna ir celts šis nams tam Kungam par godu un mums par glābšanas riņķi šajā pasaules trakojošajā vētrā. Smirnas draudzei netiek sacīts, ka viņa savās ciešanās nesastapsies ar nāvi. Arī mums tas nav sacīts. Tomēr Jēzus saka ko zīmīgu par nāvi „esi uzticīgs līdz nāvei ... to, kas uzvar, neievainos otrā nāve” .Miesīgā nāve, iespējams, ir šajās 10 dienās. Tomēr no tās nav jābīstas. Ciešanās un pārbaudījumos ir jābīstas no otrās nāves. Turies pie Kristus, un tu iemantosi dzīvības vainagu, un otrā nāve tevi neskars. Un tas vienkāršais jautājums ir – vai tu zini, ka Kristus miris, lai dotu tev pestīšanu? Ja zini, tad turies pie tā. Nešaubies. Tu dzīvosi.

Āmen.

Ģirts Prāmnieks

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv