Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
370 gadi kopā ar Jēzu PIRMDIENAS Rīta svētbrīdis


Vēstījums Efezas draudzei
(Atkl. 2:1-7)

2008. gada 22. septembris

Mīļie draugi,

rīta svētbrīžos, šajā nedēļā, mums būs iespēja dzirdēt Jāņa atklāsmes grāmatā rakstītos vēstījumus draudzēm.

Pirms mirkļa dzirdējām vēstījumu Efezas draudzei. Bet ir taču tā, ka Kristus sacītie vārdi attiecas uz Baznīcu visos laikos.

Vēstījumā dzirdējām, ka Jēzus tur savās rokās septiņas zvaigznes un staigā septiņu zelta lukturu vidū. Šī ir iedrošinoša ziņa. Kristus nes un sargā draudžu vadītājus un ganus. Viņš ir arī draudžu vidū, tās svētījot un vadot. Tik uzskatāmi piepildās Jēzus sacītais apsolījums: „ Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tu Es esmu viņu vidū.” (Mt. 18: 20)

„Kungs, Tu zini visas lietas...”, tā reiz sacīja apustulis Pēteris.

Patiesi, Jēzus redz visu, Viņš zina visu. Jēzus redz arī mūsu, Jēzus draudzi. Viņš zina visu par mums.

Draudzi Efezā Jēzus uzslavēja. Draudze bija veikusi daudz labu darbu. Bija panesusi grūtības, bijusi pacietīga, vairījusies atbalstīt ļaunu cilvēku rīcību. Draudze bija rūpējusies, lai tiktu pasludināta skaidra Dieva Vārda vēsts.

Jēzus uzteic un uzslavē draudzi. Tikt uzslavētam tas ir patīkami. Ir arī nepieciešami. Uzslava ir arī nākotnei motivējoša.

Tomēr, Jēzus redz arī to, par ko Viņš nevar priecāties. Efezas draudzei bija arī kāda problēma. Viņa bija pazaudējusi pirmo, dedzīgo mīlestību uz Jēzu. Ja nav mīlestība uz Jēzu, nav mīlestība arī pret brāļiem un māsām draudzē.

Pirms nedaudz gadiem apustulis Pāvils šai draudzei bija rakstījis vēstuli, kuru mūsu Bībelē pazīstam, kā Efeziešu vēstuli. Šajā vēstulē Pāvils raksta uzslavas vārdus draudzei: „ jums ir mīlestība uz visiem svētajiem ( ticības brāļiem un māsām)...” ( Ef. 1: 15 )

Tagad, kad Jānis raksta Atklāsmes grāmatas vēstījumu, dedzīgā mīlestība bija apdzisusi. Varbūt var iztikt bez dedzīgas mīlestības? Ir vērts atcerēties ko apustulis Pāvils ir rakstījis par mīlestības vērtību. Viņš runā par pirmo, dedzīgo mīlestību:

„ Ja man nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas.” ( 1. Kor. 13: 2 )

Kristietība bez pirmās- dedzīgās mīlestības ir lemta neveiksmei. Bez mīlestības nav auglības. Pestītājs vēlas nosargāt Savu draudzi no tādas ticības un darbošanās, kas pēcgalā izrādītos bez jebkādas vērtības.

Visiem mīlestību zaudējušajiem Jēzus saka: „ Atgriezies!” Tas nozīmē - maini savu prātu! Savu pieķeršanos nīcīgām lietām maini atpakaļ uz pieķeršanos Kristum.

Mīlestības atjaunotne nāk ar atgriešanos Kristū.

Pirmā- dedzīgā mīlestība ir darbīga. Tā ir līdzīga čaklai nama mātei, kura nevar rimt darīt labus darbus. Mīlestība ir laipna, lēnprātīga, neskauž, nelielās, nepriecājas par netaisnību... Šie ir visi tie darbi, kuros atpazīstam dedzīgās mīlestības klātbūtni. Tādēļ jau arī Jēzus saka draudzei: „ dari pirmos darbus!”

Vai draudze ņems vērā Jēzus sacītos vārdus?

Ja neņems, viņas lukturis izdzisīs . Lukturis simbolizē Dieva žēlastību.

Lielākās bēdas ir tad, ja nonāk tik tālu, ka Dievam viņa žēlastību ir jāattālina, jāpaņem prom no draudzes.

370. gadi Jēzus draudzei. Dieva žēlastības gaismeklis arvien vēl spīd. Cik spoži deg ticības, cerības, bet vispirms jau mīlestības liesma draudzes lukturī?

Mūsu vidū ir Kristus, kas saka: sargājiet liesmu! Uzpūtiet dedzīgas mīlestības liesmu, lai tā mirdz jo spoži!

Draudzei jāturpina dzīvot, darboties. Cik ilgi? Līdz Kristus atgriezīsies savā otrajā atnākšanā. Kad tas būs? Drīz? Varbūt.

Draudzei Jēzus saka: „ tam, kas uzvar, Es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē.”

Mērķi aizsniegt nozīmē- iet līdz galam, palikt uzticīgiem Jēzum pirmajā, dedzīgajā mīlestībā.

Mums šobrīd uzticēts viens no stafetes posmiem draudzes ceļā uz mūžīgo Dieva Valstību.

Lai Dievs mūs svētī, ka varam mūsu ceļa posmu veikt cik labi vien spējam. Tas nozīmē- dedzīgā mīlestībā uz Kristu, un ticības brāļiem un māsām. Āmen.

Draudzes mācītājs

Erberts Bikše

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv