Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mācītāja E.Bikšes uzruna "Ilgotās pārmaiņas"


„Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs.” ( Jes. 43. 19a )

Mēs ilgojamies pēc pārmaiņām, kas atnestu mieru, prieku, apziņu, ka esam patiesi laimīgi. Jautājam: vai mūsu ilgas piepildīsies?

Esam likuši cerības uz sevi. Sagaidījām, ka citi palīdzēs iegūt ilgotās pārmaiņas. Bieži esam vīlušies. Gaidītais neatnāca. Vienmēr kaut kā līdz galam nav īstenojies sakāmvārds: katrs pats savas laimes kalējs. Ko nu? Vai lemts nodzīvot dzīvi ilgoto tā arī neiegūstot? Meklējumu un ilgošanās ceļos esot, saklausām kādu sakām: „Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs.” Te ir kāds, kas saka, ka ir iespējams prieka pilns ceļojums un ka mūsu dzīve var uzziedēt un nest visskaistākos augļus. Nu, protams, šie vārdi pieder Dievam, kas vien spēj radīt ilgotās pārmaiņas. Dievs ļauj mums ieraudzīt, ka to, ko mēs nekad nespēsim paveikt, spēj paveikt vienīgi Viņš. Dievs apliecina savu uzmanību pret mums: „Tu esi dārgs un vērtīgs Manās acīs...” ( Jes. 42. 4.) To, ka esam Dievam dārgi un ka Viņam rūp mūsu ilgu piepildīšanās, Dievs pierāda samaksājot visaugstāko cenu par mums. Dievs sūtījis savu Dēlu kā atbildi uz mūsu ilgām. Kristus saka: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība...” ( Jņ. 14. 6.) Šīs pasaules tuksnesī tagad ir ceļš, pa kuru ejot varam baudīt mieru un svētību. Kristum pieder arī vārdi: „Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer. Kas man tic, kā Rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes.” ( Jņ. 7. 37.38. ) Mūsu dzīves „vientuļās kailatnes” kļūst zaļojošas, sulīgas un auglīgas ar Kristus dzīvības klātbūtni. Cilvēks var teikt: tagad es zinu ko nozīmē patiess miers, prieks un laime. Varbūt kāds jautās: kā varētu to reāli piedzīvot? Ir tikai viens ceļš, pa kuru ejot varam sagaidīt, ka ilgotās pārmaiņas atnāks mūsu dzīvē. Tas ir ticības ceļš. Tā ir uzticēšanās Bībeles vēstij. Uzticēšanās tam, ka Dievs visu ir paveicis, lai mūsu visdziļākās ilgas varētu piepildīties. Atskārsme, ka paši nespējam tikt ar sevi, savu dzīvi galā, ir labs sākums Kristus pestīšanas darba brīnumā. „Žēlastībā jūs esat izglābti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana.” ( Ef. 2. 8. )

Jēzus draudzes mācītājs
Erberts Bikše

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv