Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

31.12.2015
Jānis Cepurītis
Māc. 3:1-8

Viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem debess: laiks dzimt un laiks mirt, laiks stādīt un laiks plūkt stādus, laiks nokaut un laiks dziedināt, laiks graut un laiks celt, laiks raudāt un laiks smiet, laiks sērot un laiks diet, laiks akmeņus mest un laiks akmeņus vākt, laiks apskaut un laiks bēgt no skavām, laiks meklēt un laiks zaudēt, laiks glabāt un laiks sviest prom, laiks saplēst un laiks šūt, laiks klusēt un laiks runāt, laiks mīlēt un laiks nīst, laiks karam un laiks mieram. / Māc. 3:1-8 /

 
Jezusdraudze.lv