Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

12.05.2024
Reinis Bikše
Jņ 13 : 34-35

34 Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu.35 No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā." / Jņ 13 : 34-35 /

 
Jezusdraudze.lv