Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

25.04.2024
Intars Jonītis
Mat. 9 : 1-8

Tad Jēzus, iekāpis laivā, pārcēlās pāri un nonāca savā pilsētā. Un, redzi, tie atnesa pie viņa kādu paralizēto,kas gulēja gultā;un Jēzus, viņu ticību redzēdams,sacīja paralizētajam:“ Esi drošs,dēls, tavi grēki tev piedoti."Tad kādi no rakstu mācītājiem pie sevis sacīja:“Šis zaimo.”Jēzus, viņu domas noprazdams,sacīja: “Kādēļ jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk–sacīt: tev tavi grēki piedoti! – vai sacīt: celies un staigā! Bet lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot,”un viņš sacīja paralizētajam: “ Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām!” Un tas piecēlies gāja uz mājām.Ļaužu pūlis, to redzēdams, izbijās un slavēja Dievu, kas devis tādu varu cilvēkiem. / Mat. 9 : 1-8 /

 
Jezusdraudze.lv