Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

21.04.2024
Intars Jonītis
Jņ 15: 1-8

1 ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs.2 Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus,iztīra,lai tas jo vairāk augļu nestu. 3 Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,ko Es uz jums esmu runājis. 4 Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis,ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. 5 ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. 6 Ja kas nepaliek Manī,tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg.7 Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos,jūs varēsit lūgt, ko gribat,tas jums notiks. 8 Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem. / Jņ 15: 1-8 /

 
Jezusdraudze.lv