Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

18.04.2024
Reinis Bikše
Kol 1:24- . 2:6-7

24Tad nu es esmu līksms savās ciešanās,kuras nesu jūsu labā,piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir Viņa miesa.25 Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām,ko Dievs man devis,lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds, 26 noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem,bet tagad atklāts Viņa svētajiem.27 Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība.28 Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristū. 29 Par to arī es cīnos, strādādams Viņa varā, kas manī darbojas ar spēku. 6 Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, 7 sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā! / Kol 1:24- . 2:6-7 /

 
Jezusdraudze.lv