Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

29.02.2024
Erberts Bikše
Ps 37:1-11

1 Dāvida dziesma. Nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni, un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem! 2 Jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs un kā lapu zaļums tie novītīs. 3 Ceri uz To Kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. 4 Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas! 5 Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs: 6 Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. 7 Esi kluss Tā Kunga priekšā un gaidi uz Viņu,neesi sašutis, ja kādam laimējas un ir sekmes, nedz arī par vīru, kas dara blēdības! 8 Atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums! 9 Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet, kas gaida uz To Kungu, iemantos zemi. 10 Vēl mazu brīdi- un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. 11 Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam. / Ps 37:1-11 /

 
Jezusdraudze.lv