Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

15.11.2015
Erberts Bikše
Marka:13-1-8

Kad Jēzus izgāja no tempļa, viens no viņa mācekļiem sacīja:"Skolotāj, paskat, kādi akmeņi un kādas celtnes!" Un Jēzus tam sacīja:"Vai redzi šīs milzīgās celtnes? Te akmens uz akmens nepaliks, kas netiktu nopostīts." Kad viņš sēdēja Olīvkalnā iepretī templim, Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs izjautāja viņu atsevišķi: "Saki mums, kad tas notiks un kāda būs zīme, kad tas viss piepildīsies?" Un Jēzus sāka tiem stāstīt:"Pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ. Daudzi nāks manā vārdā, sacīdami:es tas esmu, – un tie pievils daudzus. Bet ikreiz, kad jūs dzirdēsiet runājam par kariem un vēstis par kariem, neuztraucieties:jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, dažviet būs zemestrīces un bads; tas viss būs dzemdību sāpju sākums. / Marka:13-1-8 /

 
Jezusdraudze.lv