Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

21.01.2024
Reinis Bikše
Jes 49:1-6

1Uzklausait mani,jūras salas,un ņemiet vērā, tālās tautas! Tas Kungs aicināja mani jau no mātes miesām, jau no manas mātes klēpja Viņš domāja un atcerējās par manu vārdu.2 Un Viņš man piešķīra muti kā asu zobenu un mani paglabāja Savas rokas ēnā. Viņš izveidoja mani par spožu bultu,paglabāja mani Savā bultu somā3 un teica:"Tu esi Mans kalps, Israēl, kurā Es gribu parādīt Savu godību un gribu daudzināts būt."4 Es savukārt nodomāju:es velti esmu pūlējies,es lieki un ne par ko esmu šķiedis savu spēku;tomēr mana taisnība ir pie Tā Kunga un mana alga mana Dieva rokā. 5 Tad Tas Kungs teica - Viņš, kas mani no mātes miesām izredzējis par Savu kalpu, lai es atgrieztu pie Viņa Jēkabu un pulcinātu ap Viņu Israēlu, -es tiešām esmu pagodināts Tā Kunga acīs, un mans Dievs ir mans stiprums,-6 un tad Viņš teica:"Tas ir par maz, ka tu esi Mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Israēla bērnus.Nē! Es padaru tevi arī par gaismu citām tautām,ka tu būtu Manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam." / Jes 49:1-6 /

 
Jezusdraudze.lv