Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

25.12.2023
Erberts Bikše
Tit 3:3-8

3 Arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies,kalpodami dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodami ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un cits citu nīzdami. 4 Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, 5 Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā, 6 ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, 7 lai, Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. 8 Šis vārds ir patiess; un es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāvi, ka tie, kas Dievam tic,cenšas veikt labus darbus.Tas cilvēkiem ir labi un vajadzīgs. / Tit 3:3-8 /

 
Jezusdraudze.lv