Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

03.12.2023
Intars Jonītis
Lūkas 21 : 25-33

Un zīmes būs uz saules un mēness, un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kālab jūra krāc un bango.Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot,kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs Cilvēka Dēlu padebesīs nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies,tad izslejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas.” Līdzība par vīģes koku Un viņš tiem stāstīja līdzību: “Uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus. Kad tiem pumpuri sāk plaukt, jūs paši,to redzot,zināt, ka vasara ir jau tuvu.Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet,ka Dieva valstība ir klāt. Patiesi es jums saku: šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. / Lūkas 21 : 25-33 /

 
Jezusdraudze.lv