Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

22.10.2023
Erberts Bikše
Mat 22 : 15-22

15 Tad farizeji aizgāja un apspriedās, kā varētu Viņu pieķert kādā vārdā. 16 Un tie sūtīja savus mācekļus pie Viņa ar ķēniņa Hēroda ļaudīm, un tie sacīja: "Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiesīgs, māci Dieva ceļus patiesībā, jo Tu neuzlūko cilvēka vaigu. 17 Tāpēc saki mums: kā Tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai ne?" 18 Un Jēzus, nomanīdams viņu ļaunprātību,sacīja: " Kam jūs Mani kārdināt, jūs liekuļi? 19 Parādait Man nodevu naudu."Un tie atnesa Viņam vienu denāriju. 20 Un Viņš sacīja tiem: "Kā attēls šis un uzraksts?" 21 Tie sacīja: "Ķeizara."Tad Viņš tiem teica: "Tad dodiet ķeizaram,kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder." 22 Un,to dzirdēdami, tie brīnījās, atstāja Viņu un aizgāja. / Mat 22 : 15-22 /

 
Jezusdraudze.lv