Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

15.10.2023
Reinis Bikše
Ef 5:15-21

15 Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; 16 izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! 17 Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts. 18 Un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet Gara pilni, 19 runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs. 20 Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā. 21 Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. / Ef 5:15-21 /

 
Jezusdraudze.lv