Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

10.09.2023
Rolands Kalniņš
Mat 24: 37-42

37 Jo,kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. 38 Jo,tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem tie rija un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā, 39 un tie nenāca pie saprašanas, tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. 40 Tad divi būs laukā, vienu pieņems, otru atmetīs. 41 Divas mals dzirnavās, vienu pieņems, otru atmetīs. 42 Tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk. / Mat 24: 37-42 /

 
Jezusdraudze.lv