Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

25.10.2015
Jānis Cepurītis
Mateja: 22:15-22

Tad farizeji aizgāja un apspriedās, ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. Tie sūtīja pie viņa savus mācekļus kopā ar Hēroda piekritējiem, un tie jautāja:"Skolotāj, mēs zinām, ka tu esi patiess, tu Dieva ceļus māci patiesībā un nelokies neviena priekšā, jo tu neuzlūko cilvēka ārieni; saki mums – kā tu domā, vai ir atļauts dot cēzaram nodevas vai ne?" Jēzus, noprazdams viņu ļaunprātību, sacīja:"Ko jūs mani izaicināt, jūs liekuļi? Parādiet man naudu, ko maksājat nodevās." Tie atnesa viņam denāriju. Tad viņš tiem jautāja:"Kā attēls šis un uzraksts?" Tie viņam atbildēja:"Cēzara." Tad Jēzus tiem sacīja:"Tad dodiet cēzaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder." Tie izbrīnījās par dzirdēto un, viņu atstājuši, aizgāja. / Mateja: 22:15-22 /

 
Jezusdraudze.lv