Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

03.09.2023
Reinis Bikše
Gal 5:16-24

16 Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit. 17 Jo miesas tieksmes ir pret Garu, bet Gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. 18 Bet, ja Gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. 19 Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība,20 elku kalpība,buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, 21 skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. 22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. 23 Pret tādām lietām nav bauslības. 24 Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. / Gal 5:16-24 /

 
Jezusdraudze.lv