Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

31.08.2023
Erberts Bikše
Mat. 7:15-21

15 Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. 16 No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? 17 Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. 18 Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. 19 Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. 20 Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. 21 Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. / Mat. 7:15-21 /

 
Jezusdraudze.lv