Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

16.07.2023
Aigars Vančenko
Mat. 5:17-20

17 Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.18Jo patiesi Es jums saku:tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.19 Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis,tas būs vismazākais Debesu valstībā; bet,ja kas dara un māca,tas būs liels Debesu valstībā. 20 Jo Es jums saku:ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību,tad jūs nenāksit Debesu valstībā. / Mat. 5:17-20 /

 
Jezusdraudze.lv