Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

18.06.2023
Aigars Vančenko
Jņ 15 : 1 - 5

1 "ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs.2 Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. 3 Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis. 4 Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. 5 ES ESMU vīnakoks,jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. / Jņ 15 : 1 - 5 /

 
Jezusdraudze.lv