Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

15.10.2015
Jānis Cepurītis
2. Ķēn.19:29-34

Un šī tev ir zīme – šogad ēdīs to, kas atmatā, un arī nākamā gadā atmatā augušo, bet trešajā gadā jūs sēsiet un vāksiet, jūs stādīsiet vīnadārzus un ēdīsiet to augļus! Jūdas nama izglābtie un atlikušie ies vairumā, sakne – uz leju, bet auglis uz augšu riesīsies! Jo no Jeruzālemes nāks atlikums un izglābtie no Ciānas kalna – to darīs Kunga degsme! Tādēļ tā saka Kungs par Asīrijas ķēniņu:viņš šajā pilsētā neienāks, viņš tur bultu neiešaus, ar vairogu tai priekšā nestās un valni pret to neuzbērs! Viņš aizies pa to pašu ceļu, pa kuru nācis, viņš šajā pilsētā neienāks, teicis Kungs, es pasargāšu šo pilsētu, es to glābšu – manis un mana kalpa / 2. Ķēn.19:29-34 /

 
Jezusdraudze.lv