Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

04.05.2023
Erberts Bikše
1Pēt 2:2-10

2 kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti, 3 ja jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs. 4 Ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. 5 Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu, 6 jo ir rakstīts: redzi, Es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un, kas tic uz Viņu, nepaliks kaunā. 7 Tad nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens,ko nama cēlēji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni un ir akmens, pār kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās. 8 Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti.9 Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā, 10 jūs, kas citkārt nebijāt tauta,bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. / 1Pēt 2:2-10 /

 
Jezusdraudze.lv