Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

30.04.2023
Aigars Vančenko
Lūkas 6 : 27-36

27 Bet jums,Saviem klausītājiem, Es saku: mīliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs ienīst, 28 svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. 29 Kas tevi sit vienā vaigā, tam pagriez arī otru, kas ņem tavu apmetni, tam neliedz arī savus svārkus. 30 Katram lūdzējam dod un neatprasi savu mantu no tā, kas tev to atņem, 31 un, kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat darait viņiem. 32 Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. 33 Un, ja jūs saviem labdariem darāt labu, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki dara to pašu 34 Un, ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki grēciniekiem aizdod, lai to atdabūtu. 35 Bet mīliet savus ienaidniekus un darait labu un aizdodiet, atmaksu negaidīdami, un tad jūsu alga būs liela un jūs būsit Visuaugstākā bērni; jo Viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. 36 Tāpēc esiet žēlīgi,kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. / Lūkas 6 : 27-36 /

 
Jezusdraudze.lv