Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

05.03.2023
Reinis Bikše
1 Moz 12 :1-4

1 Un Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: "Izej no savas zemes,no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu. 2 Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. 3 Es svētīšu tos, kas tevi svētī,un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis." 4 Un Ābrāms izgāja, kā Tas Kungs to viņam bija sacījis. / 1 Moz 12 :1-4 /

 
Jezusdraudze.lv