Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

16.02.2023
Erberts Bikše
Mat. 12 : 34 -37

34 Jo no sirds pilnības mute runā. 35 Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu,un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu. 36 Bet Es jums saku: par ikkatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā; 37 jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts." / Mat. 12 : 34 -37 /

 
Jezusdraudze.lv