Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

26.01.2023
Erberts Bikše
Flp. 2:12-18

12 Tātad, mani brāļi, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē,gādājiet ar bailēm un drebēšanu,ka topat svēti. 13 Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta. 14 Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, 15 lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātas un samaitātas paaudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē, 16 turēdami dzīvības vārdu, man par lepnumu uz Jēzus Kristus dienu; tad es veltīgi nebūtu skrējis, nedz veltīgi pūlējies! 17 Bet, ja man arī jāizlej savas asinis, nesot jūsu ticības un kalpošanas upuri,tad es priecājos,priecādamies kopā ar jums visiem;18 tāpat arī jūs priecājaties, priecādamies kopā ar mani. / Flp. 2:12-18 /

 
Jezusdraudze.lv