Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

01.10.2015
Jānis Cepurītis
1. Ķēniņu 22:13-27

Sūtnis, kurš nāca saukt Mihu, sacīja viņam:"Redzi, pravieši vienā mutē runā ķēniņam labu, saki taču tu arī kā viņi – runā labu!" Bet Miha atbildēja:"Kungs ir dzīvs! Ko Kungs man sacīs, to es viņam runāšu!" Kad viņš ienāca pie ķēniņa, ķēniņš viņam prasīja:"Miha, vai mums iet karot pret Rāmot- Gileādu vai likties mierā?" Tas atbildēja:"Dodies karot, un tev veiksies, un Kungs to nodos ķēniņa rokā." Ķēniņš viņam sacīja:"Cik reižu man jāliek tev zvērēt, ka tu man neteiksi neko kā vien patiesību Kunga vārdā?" Tad viņš sacīja:"Es redzēju visu Israēlu izklīdinātu pa kalniem kā avis bez gana. Un Kungs sacīja:šiem nav vadoņa, lai viņi atgriežas katrs savā namā ar mieru!" Israēla ķēniņš sacīja Jehošāfātam:"Vai es tev neteicu, ka viņš man nepravieto labu, tik ļaunu vien!?" Miha sacīja:"Tad nu klausies Kunga vārdu! Es redzēju Kungu sēžam tronī, un viss debesu karapulks stāvēja pie viņa labās un kreisās rokas. Un Kungs sacīja:kurš pievils Ahābu, lai viņš iet karot pret Rāmot- Gileādu un tur krīt? Un viens runāja šā, otrs tā. Tad viens gars iznāca, nostājās Kunga priekšā un sacīja:es viņu pievilšu! Un Kungs tam vaicāja:kā? Tas atbildēja:es iešu un kļūšu par melu garu visu viņa praviešu mutēs! Un viņš sacīja:pievil viņu, tu to spēsi, ej un dari! Un, redzi, Kungs ir ielicis melu garu visu tavu praviešu mutēs, Kungs tev ir lēmis ļaunu!" Tad pienāca Cedekija, Kanaāna dēls, sita Miham pa seju un sacīja:"Vai tad Kunga Gars ir aizgājis no manis, lai runātu ar tevi?" Miha sacīja:"To tu redzēsi tajā dienā, kad bēgsi no vienas iekštelpas otrā, lai paslēptos!" Israēla ķēniņš sacīja:"Ņemiet Mihu un vediet viņu pie pilsētas pārvaldnieka Āmona un ķēniņa dēla Joāša, un sakiet:tā saka ķēniņš:lieciet viņu cietumā un dodiet viņam bada maizi un slāpju ūdeni, līdz es pārnākšu ar mieru!" / 1. Ķēniņu 22:13-27 /

 
Jezusdraudze.lv