Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

19.01.2023
Reinis Bikše
Ps. 119: 1-17

1 Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos,kas staigā pēc Tā Kunga baušļiem! 2 Svētīgi tie, kas sargā Viņa liecības,kas Viņu meklē no visas sirds, 3 kas nedara netaisnību, bet staigā Viņa ceļos! 4 Tu pats pavēlēji stingri sargāt Tavus likumus un tiem rūpīgi sekot.5 Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu Tavus likumus! 6 Kad es turēšu visus Tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā.7 Es Tev pateicos ar skaidru sirdi,kad es mācos Tavas taisnības tiesas. 8 Es turēšu Tavus likumus, neatstāj mani pavisam! 9 Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad tu tversies pie Taviem vārdiem. 10 Es Tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no Taviem baušļiem.11 Es turu Tavus vārdus savā sirdī,lai negrēkotu pret Tevi.12 Slavēts esi Tu, Kungs! Māci man Tavus likumus. 13 Ar savām lūpām es varu noskaitīt visus Tavas mutes baušļus.14 Es priecājos par Tavu liecību, par rādīto ceļu kā par dārgu mantu. 15 Es pārdomāju Tavas pavēles un vēroju Tavus ceļus. 16 Par Taviem likumiem man ir prieks,es neaizmirsīšu Tavu vārdu. 17 Dari labu Savam kalpam, lai es palieku dzīvs, tad es sekošu Tavam vārdam! / Ps. 119: 1-17 /

 
Jezusdraudze.lv