Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

29.12.2022
Aigars Vančenko
Jāņa 7 : 37-38

37 Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer! 38 Kas Man tic, kā rakstos sacīts,no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes." / Jāņa 7 : 37-38 /

 
Jezusdraudze.lv