Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

27.11.2022
Reinis Bikše
Lukas 21 : 25-33

25 Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm,tautas virs zemes būs neziņā,kur palikt, jo jūra kauks un celsies. 26 Un cilvēkiem sirdIs pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē:jo debesu stiprumi sakustēsies.27 Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. 28 Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas." 29 Un Viņš tiem teica līdzību: "Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, 30 kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu.31 Tāpat, redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība.32 Tiešām Es jums saku: šī cilts nezudīs, tiekāms viss būs noticis. 33 Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs! / Lukas 21 : 25-33 /

 
Jezusdraudze.lv