Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

22.09.2022
Erberts Bikše
Lūkas 7 : 11-17

11 Un pēc tam Viņš gāja uz pilsētu,vārdā Naine, un Viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja Viņam līdzi. 12 Bet, kad Viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk,tad iznesa mironi,kas bija savas mātes vienīgais dēls,un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi.13 Un, to redzējis, Tas Kungs par to iežēlojās un tai sacīja: "Neraudi!" 14 Un piegājis Viņš aizskāra zārku, un nesēji apstājās,un Viņš sacīja: "Jaunekli, Es tev saku: celies augšā!" 15 Un mironis cēlās sēdus un sāka runāt,un Viņš to atdeva viņa mātei.16 Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu, sacīdami: "Liels pravietis mūsu starpā ir cēlies,-un: Dievs Savus ļaudis uzlūkojis." 17 Un šī slava par Viņu izpaudās pa visu Jūdeju un pa visu apkārtni. / Lūkas 7 : 11-17 /

 
Jezusdraudze.lv