Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

04.08.2022
Erberts Bikše
Gal 6:1-2

1 Brāļi,ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā,tad jūs,kas esat garīgi,atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu un lūkojies pats uz sevi, ka arī tu nekrīti kārdināšanā. 2 Nesiet cits cita nastas,tā jūs piepildīsit Kristus likumu. / Gal 6:1-2 /

 
Jezusdraudze.lv