Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

16.06.2022
Erberts Bikše
Jes 55:1-7

1 Visi izslāpušie,nāciet pie ūdens,un,kam nav naudas,nāciet, pērciet un ēdiet! Nāciet,pērciet maizi bez maksas, par velti,arī vīnu un pienu! 2 Kādēļ jūs maksājat naudu par to,kas nav maize; kādēļ jūs atdodat savu darbu par to,kas neder uzturam? Klausaities,klausaities uz Mani,tad jums būs daudz laba ko ēst,un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību! 3 Piegrieziet Man savu ausi un nāciet pie Manis! Uzklausait, tad atspirgs jūsu dvēsele! Es jums celšu mūžīgu derību, tas ir Dāvidam dotais Manas žēlastības apsolījums.4 Redzi, Es viņu iecēlu tautām par liecinieku, par priekšnieku un pavēlnieku. 5 Redzi,tu aicināsi tautas,ko tu nepazīsti, un tautas,kas tevi nepazīst, nāks pie tevis Tā Kunga, tava Dieva, Israēla Svētā dēļ,tāpēc ka Viņš tevi paaugstinājis.6 Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu! 7 Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaundaris savas domas un lai atgriežas pie Tā Kunga, ka Tas par viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo Viņš ir bagāts žēlastībā. / Jes 55:1-7 /

 
Jezusdraudze.lv