Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

03.09.2015
Jānis Cepurītis
Mark 12:28-34

Kāds rakstu mācītājs pienācis klausījās viņus strīdamies. Dzirdēdams, cik viņš tiem labi atbild, tas jautāja viņam:"Kurš bauslis ir augstākais?" Jēzus atbildēja:"Augstākais ir:klausies, Israēl, Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Un mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds un no visas dvēseles, un ar visu prātu, un ar visu spēku. Otrs ir šis:mīli savu tuvāko kā sevi pašu. – Par šiem augstāka baušļa nav." Rakstu mācītājs viņam sacīja:"Pareizi, Skolotāj, tas ir tiesa, ko tu sacīji:viņš ir vienīgais, un cita nav kā vien viņš; un:to mīlēt no visas sirds un ar visu prātu, un ar visu spēku un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu – tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri." Un Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacīja:"Tu neesi tālu no Dieva valstības." Un neviens vairs neuzdrošinājās viņu izjautāt. / Mark 12:28-34 /

 
Jezusdraudze.lv