Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

09.06.2022
Erberts Bikše
Mat. 21:14-17

14 Un akli un tizli nāca pie Viņa Templī, un Viņš dziedināja tos. 15 Bet,kad augstie priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnuma darbus,ko Viņš darīja, un dzirdēja bērnus Templī kliedzam un saucam: Ozianna Dāvida dēlam! -tad tie apskaitās 16 un sacīja Viņam:"Vai Tu nedzirdi, ko šie saka?" Bet Jēzus saka tiem: "Dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši: no bērniņu un zīdaiņu mutes Tu Sev slavu sagādājis?" 17 Un Viņš atstāja tos, izgāja no pilsētas uz Betāniju un palika tur pa nakti. / Mat. 21:14-17 /

 
Jezusdraudze.lv