Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

01.05.2022
Erberts Bikše
Jāņa 21:1-14.

1 Pēc tam Jēzus vēlreiz parādījās mācekļiem pie Tiberijas jūras.Tas notika tā: 2 tur bija kopā Sīmanis Pēteris,Toms, saukts dvīnis, Nātānaēls no Kānas Galilejā,Cebedeja dēli un vēl divi citi Viņa mācekļi.3 Sīmanis Pēteris viņiem saka:"Es iešu zvejot."Tie saka Viņam:"Mēs iesim Tev līdzi!" Tad tie aizgāja un iekāpa laivā,bet tanī naktī nekā nedabūja.4 Rītam austot,Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja,ka tas ir Jēzus.5 Tad Jēzus viņiem saka: " Bērni, vai jums ir kas ko ēst?" Tie Viņam atbildēja:"Nav!" 6 Viņš tiem sacīja: "Izmetiet tīklu laivas labajā pusē, tad jūs dabūsit!" Tad tie izmeta tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zivju daudzuma. 7 Tad māceklis, ko Jēzus mīlēja,saka Pēterim:"Tas ir kungs! "Sīmanis Pēteris,dzirdēdams,ka Tas ir Kungs,apjoza virsdrēbes,jo viņš bija izģērbies, un metās jūrā. 8 Bet pārējie mācekļi nāca ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta,bet tikai apmēram divi simti olekšu.9 Izkāpuši malā, viņi tur redz ugunskuru no oglēm un uz tā zivis noliktas un maizi.10 Jēzus viņiem saka: "Atnesiet no zivīm, ko jūs esat dabūjuši."11 Tad Sīmanis Pēteris izkāpa malā un izvilka uz krasta tīklu, pilnu lielām zivīm, kopā simts piecdesmit trīs. Un, lai gan to bija tik daudz, tīkls nesaplīsa. 12 Jēzus viņiem saka: "Nāciet un turiet azaidu!" Bet neviens no mācekļiem nedrīkstēja Viņam jautāt: kas Tu esi? Jo tie gan zināja, ka Tas ir pats Kungs. 13 Tad Jēzus nāk, ņem maizi un dod to viņiem, tāpat arī zivis. 14 Šī bija trešā reize, kad Jēzus parādījās Saviem mācekļiem pēc Savas augšāmcelšanās no miroņiem. / Jāņa 21:1-14. /

 
Jezusdraudze.lv