Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

17.02.2022
Reinis Bikše
Kol 3:22-24

22 Kalpi, klausait visās lietās saviem laicīgajiem kungiem,ne vien acu priekšā, kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi, Kristus bijībā. 23 Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, 24 jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu.Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum. 25 Kas nepareizi darījis, dabūs pelnīto atmaksu; tur neuzlūko cilvēka vaigu. / Kol 3:22-24 /

 
Jezusdraudze.lv