Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

30.12.2021
Erberts Bikše
1KOR 11: 28,31.

28 Lai cilvēks pats sevi pārbauda. 31 Ja mēs paši sevi pārbaudītu,tad netiktu sodīti. / 1KOR 11: 28,31. /

 
Jezusdraudze.lv