Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

25.11.2021
Intars Jonītis
Kol.1:23-29.

Es, Pāvils, nu esmu kļuvis šā evaņģēlija kalps. Bet tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ, un to,ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņa Baznīca,kas ir viņa ķermenis,es izciešu tās labad savā miesā.Par viņa Baznīcas kalpotāju es esmu kļuvis pēc Dieva uzdevuma,kas man ir uzticēts jūsu dēļ,lai jūsos piepildītos Dieva vārds - noslēpums, kas no laiku laikiem paaudžu paaudzēs bijis apslēpts, bet tagad tapis atklāts viņa svētajiem – ticīgajiem. Dievs ir gribējis,lai tie dara zināmu pagāniem, cik liela ir šā noslēpuma godības bagātība. Šis noslēpums ir Kristus jūsos – dievišķās godības cerība, ko mēs pasludinām, mudinot un mācot cilvēkus visā gudrībā,lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristū.Šā mērķa dēļ es pūlos un cīnos tik daudz, cik viņš manī darbojas ar savu varenību. / Kol.1:23-29. /

 
Jezusdraudze.lv