Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

24.10.2021
Intars Jonītis
Mateja 22:15-22.

Tad farizeji aizgāja un apspriedās,ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. Tie sūtīja pie viņa savus mācekļus kopā ar Hēroda piekritējiem, un tie jautāja: “Skolotāj, mēs zinām, ka tu esi patiess, tu Dieva ceļus māci patiesībā un nelokies neviena priekšā,jo tu neuzlūko cilvēka ārieni; saki mums – kā tu domā, vai ir atļauts dot Cēzaram nodevas vai ne?” Jēzus, noprazdams viņu ļaunprātību,sacīja: “Ko jūs mani izaicināt,jūs liekuļi? Parādiet man naudu, ko maksājat nodevās.” Tie atnesa viņam denāriju. Tad viņš tiem jautāja: “Kā attēls šis un uzraksts?” Tie viņam atbildēja: “Cēzara.” Tad Jēzus tiem sacīja: “Tad dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam,kas Dievam pieder.” Tie izbrīnījās par dzirdēto un, viņu atstājuši, aizgāja. / Mateja 22:15-22. /

 
Jezusdraudze.lv